Kontakt

Osredotočenost v zadovoljne stranke je možna samo v primeru, da se pri odnosu do strank uporablja celoten nabor vrednot podjetja ADM Adria.

Pišite nam in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Večina podjetij se ustanavlja zaradi poslovne ideje, prodajnega koncepta ali pa zaradi potrebe po formaliziranju opravljanja poslovnih aktivnosti. Na primeru družbe ADM-Adria, d.o.o. gre za nekoliko drugačen koncept in drugačno motivacijo glede ustanovitve in delovanja družbe. Delovanje družbe je osnovano na naboru vrednot, ki so temelj za oblikovanje Vizije družbe ter na njej oblikovane strategije.

Vrednote

Ob ustanovitvi družbe smo določili temeljne vrednote ADM-Adria, d.o.o. ki jih pri poslovanju spoštujemo.

Naše vrednote so:

  1. Poštenost – ker je poštenje temelj tako za vsa poslovna partnerska sodelovanja, kot tudi za vse medsebojne človeške odnose.
  2. Odzivnost – ker je naša osnovna skrb zadovoljstvo poslovnih partnerjev – uporabnikov naših rešitev. To pa pomeni, da smo v primeru težav v interakciji z uporabniki rešitev.
  3. Zanesljivost – ker želimo spoštovati medsebojne dogovore in se držati dogovorjenih terminov.
  4. Odprtost – ker smo prepričani, da rešitve ležijo v medsebojnih povezavah in integracijah.
  5. Razumnost – ker je potrebno sprejemati mnenja in poglede drugih.

Temeljne vrednote predstavljajo osnovo na področju odnosa z našimi poslovnimi partnerji, kot tudi osnovo za delo znotraj kolektiva družbe. Za nas ima velik pomen človeški faktor medsebojnih odnosov, saj ta zagotavlja osnovo za kreativno, uspešno in učinkovito reševanje morebitnih zapletenih situacij.

Vrednote ADM Adria predstavljajo temelj vizije in jo jasno določajo.

Vizija

Osredotočenost v zadovoljne stranke je možna samo v primeru, da se pri odnosu do strank uporablja celoten nabor vrednot podjetja ADM Adria.

Vizija ADM Adria ni osvojiti področni trg, ampak osvojiti stranke, njihovo zaupanje in pripravljenost za sodelovanje.

Strategija

Strategija AMD Adrije je vzpostavitev tehnično in poslovno odlične partnerske mreže.

PE Celje